De economische situatie wordt voor veel mensen moeilijker en ingewikkelder. U weet soms niet meer met welke vragen u bij welke instantie terecht kunt. Het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd is voor veel mensen herkenbaar. Rekeningen stapelen zich op en de situatie wordt daardoor onhoudbaar. Het invullen en indienen van de juiste formulieren bij de juiste instanties is ook vaak verwarrend en complex.

Als u dit herkent dan wordt het tijd contact op te nemen met Svit bewindvoering. Vaak is de situatie nog goed onder controle te krijgen met behulp van begeleiding van een professional. Hoe eerder u deze hulp besluit in te schakelen hoe groter de kans dat de situatie beheersbaar blijft. Bij de meeste instanties is de drempel erg hoog om hulp te vragen. Bij Svit bewindvoering is dit anders. Door de no-nonsense aanpak en heldere en simpele uitleg is het vragen van hulp een stuk eenvoudiger. Voor mensen die overdag werken is het ook mogelijk om in de avonduren een afspraak te maken. Bent u slecht te been of hebt u geen beschikking over vervoer dan is ook een huisbezoek mogelijk.

In het eerste gesprek maken we kennis en bekijken we de situatie. We nemen alle mogelijkheden door, kijken welke ondersteuning het beste bij uw situatie past en nemen de voor- en nadelen door van de verschillende mogelijkheden.

Het is voor ons van groot belang dat u goed geholpen wordt en we samen weer (financiële) rust krijgen in uw situatie. Dát is het doel dat we willen bereiken!

Svit bewindvoering is aangesloten bij Horus Nederlandse Branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers.

Kijk ook op de website van Horus voor de gedragscode bewind en de klachten procedure.

Wat houdt bewindvoering, mentorschap en curatele in. Hieronder een korte uitleg. 

Bewindvoering

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn goederen en vermogen. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder.

Het doel van de maatregel bewind is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene en om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

Mentorschap

Een mentor behartigt de belangen van een persoon die niet meer zelf kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter
stelt het mentorschap in en benoemt de mentor.

Het doel van de maatregel is het beschermen op het persoonlijke vlak van de betrokkene door samen met de mentor over bovenvermelde zaken te beslissen.

Curatele

Een curator behartigt zowel de financiële als persoonlijke zaken van de persoon die onder curatele staat en niet zelf meer kan beslissen. De kantonrechter stelt de curatele in en benoemt de curator.

 

Het doel van de maatregel is de persoon en het vermogen te beschermen die onder curatele staat. Deze persoon verliest zijn handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. De curator neemt zoveel mogelijk in samen-werking met betrokkene beslissingen.